Liefdevolle vriendelijkheid en meer...

Leiden/Afbeelding_boeddhabeeldje.jpg
Date:
Wednesday 23 March 2022 (20:00 -22:00)
Wednesday 20 April 2022 (20:00 -22:00)
Wednesday 18 May 2022 (20:00 -22:00)
Wednesday 22 June 2022 (20:00 -22:00)
Wednesday 20 July 2022 (20:00 -22:00)
Wednesday 21 September 2022 (20:00 -22:00)
Wednesday 26 October 2022 (20:00 -22:00)
Wednesday 23 November 2022 (20:00 -22:00)
Wednesday 21 December 2022 (20:00 -22:00)
Wednesday 25 January 2023 (20:00 -22:00)
Wednesday 22 February 2023 (20:00 -22:00)
Wednesday 22 March 2023 (19:30 -22:00)
Location:
Shambhala Meditatie Centrum Leiden
Teacher : Lida Hospers
Contact person : Rick Friele
Deelname prijs : 175
Ledenprijs : 140
Herhalers/Jongeren/Minima : 90
De Vier Onmetelijkheden: Liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid, dit zijn de vier egoloze emoties die we bij ons dragen en kunnen inzetten voor onszelf en anderen.

Dit is wat de Boeddha zag in het menselijk bestaan:

 

Er is voortdurende verandering, er is lijden, er is geen onveranderlijk blijvend zelf te vinden en er is inzicht mogelijk om waardig te kunnen leven in de dynamiek van alledag.

Dit was 2.500 jaar geleden niet anders dan nu. We voelen ook vaak angst en weerzin bij veranderingen en lijden aan het gebrek aan houvast en de onzekerheden van de toekomst.

 

De Boeddha gaf een leidraad, een diepgaande visie met een praktische aanpak waarmee we iedere situatie in ons leven kunnen benaderen. De elementen daarin zijn liefdevolle vriendelijkheid voor jezelf en anderen, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid. 

Deze worden ook wel de Vier Onmetelijkheden, de Bodhicittabeoefeningen, de Brahmavihara’s, Mettabeoefening  of de Egoloze emoties genoemd. We beschikken al over deze emoties, het gaat erom ze nader te leren kennen en te ontwikkelen.

 

Op 23 maart 2022 begint een jaarcursus aan de hand van het boek Liefdevolle vriendelijkheid van Sharon Salzberg. Elke maand beginnen we met meditatie, bespreken we een hoofdstuk en werken we met de oefeningen. De leidraad in ons dagelijks leven brengen is het doel van de cursus. De wens om dit samen met anderen te gaan doen is de enige voorwaarde voor deelname.

 

De eerste avond is vrij toegankelijk zodat je kunt zien of dit is wat je zoekt. 

Literatuur: Liefdevolle vriendelijkheid, een ander perspectief op geluk, van Sharon Salzberg, 207 p., een uitgave van Asoka.  Schaf het boek tijdig aan en neem het mee op de eerste avond.